Skorpionen og Ørnen

Skorpion stjernetegn

Når vi træder ind gennem porten til den indre vej (i Vægten), er der ikke længere nogen vej tilbage. Hvis vi virkelig mener, at vi vil hjem, at vi vil være de åndelige, strålende kærlighedsvæsner, vi er, så kommer vi ikke uden om at gå helt ned i dybet, helt derned, hvor vores allermest formørkede tilstande, vores dybeste skygger, findes. Ikke for at skamme os eller dømme det, vi finder, men for at lyse på det og forvandle det til kærlighed.

De højder, vi kan nå, er proportionale med de dybder, vi tør trænge ned i, og det ved Skorpionen. I Skorpionens tegn går vi 40 dage ud i ørkenen, hvor vi fristes og konfronteres med de værste sider, de mørkeste skygger i os selv – og overvinder dem og kommer tilbage som Ørnen, den befriede sjæl, den frigjorte ånd.

Skorpionen er et fast (feminint) dybdesøgende og kompromisløst vandtegn. Skorpionen er intens og handler først og fremmest om dybde, om sandhed og om forvandling. Skorpionen skyr overfladiskhed som vand på olie, i Skorpionen handler det om sandhed for enhver pris. I Skorpionen møder vi de mest tabuiserede sider i os selv, og uden Skorpionens mod og faste kompromisløshed ville vi ikke have en chance.

Den umodne skorpion har endnu ikke set indad og vender derfor sin giftige brod mod omverdenen. Den er konstant i kamp mod alt og alle, den er nærtagende, giftig, kontrollerende, mistroisk, frygtsom og hævngerrig. De skygger, der findes i dybet, projiceres ud på verden og andre mennesker, og det er her, vi møder misundelsen, hævngerrigheden, hadet, grådigheden, dødsdriften og -angsten, magtsygen, seksuelle perversiteter og andet guf i den dur. Den umodne skorpion er i konstant kamp, og den er selvdestruktiv, men kan ikke se sin egen andel i det – det er altid de andres skyld. I den umodne Skorpion hersker de dyriske instinkter og det ubevidste, den er hele tiden på vagt og i krise, og den stoler ikke på nogen. For den umodne Skorpion er alting sort/hvidt, enten/eller, og der er ingen gylden middelvej. Skorpionen ser fjender over alt. Krigen er total.

Den modne Skorpion har vendt brodden mod sig selv, og kampen er ikke længere mod verden og andre mennesker, men mod den selv. Med en intensitet og nådesløs kompromisløshed, som ingen af de andre tegn kan mønstre, går Skorpionen nu på opdagelse i sin egen bevidsthed, hvor den søger sandheden, den fulde sandhed om sig selv. Frygtløst ser den sig selv i øjnene og konfronterer alt i sig selv, uanset hvor skamfuldt, smertefuldt, frygtindgydende eller tabuiseret det måtte være. Den modne Skorpion kaster bevidsthedens lys på sine projektioner og opdager, at det, den før anklagede andre for, findes i dens egne dybder. Og Skorpionen går grundigt til værks. Ingen sten efterlades uvendt – i Skorpionen dykker vi ned i dybet og ser os selv, vores dybeste frygt og vores legemlige dødelighed i øjnene. Vi ser på alt det, vi helst ikke vil se på. Faktisk især det, vi helst ikke vil se på. Skorpionens arbejde er ikke for børn, det kan være hardcore, intenst, smertefuldt og overvældende, og det er ikke noget, jeg anbefaler, man gør alene – her har vi ofte brug for hjælp, for det kan gøre rigtig, rigtig ondt. Og det må det gerne. I Skorpionen flygter vi ikke fra det, der er svært, vi er med det og forvandler det – og så kan det være rigtig rart at blive holdt i hånden undervejs. Men hvor barskt, det end kan virke, er det det hele værd!

For i den esoteriske Skorpion stopper enhver form for kamp. Skorpionen har nu overvundet og forvandlet sig selv, integreret sine dybeste skygger og dyriske instinkter, og nu opnår den den endelige sejr ved at knæle, ved at lægge våbnene og overgive sig. ”Kriger er jeg, og fra kampen står jeg sejrrigt frem”, lyder det esoteriske motto. Det er sjælens sejr over egoet, lysets sejr over mørket, og nu gennemstrømmes Skorpionen af guddommelig bevidsthed, af guddommeligt lys og kærlighed og kan ærligt sige: ”Ikke min vilje ske, men Din”. Nu går den forvandlede Skorpion ud af ørkenen, sejrrig, som den eminente hjælper, der uforfærdet tør gå ved siden af andre, som vælger at tage kampen op mod sig selv og se sine dybder i øjnene. Intet tabu, ingen dybde, ingen smerte skræmmer den esoteriske Skorpion, for den har for længst forvandlet det i sig selv. Nu er Skorpionen blevet til Ørnen, der flyver over (følelses)vandene og ikke længere er styret af sine (ubevidste) traumer og skygger, den kan ikke længere fristes, den er den rene, åndelige, guddommelige bevidsthed, der ser alt. Og derfor rummer alt.

På et endnu dybere niveau er Skorpionen den kraft, som trækker os længere væk fra enheden, fra Gud, men også den guddommelige kraft, der giver os styrke til at vende tilbage igen. Den er den forvandlede seksuelle energi, som i stedet for at gå nedad går opad og bliver til ren, guddommelig ekstase og bevidsthed.

På de indre planer handler Skorpionen om at knæle – for det højeste i os selv, for hjertelyset, for Gud, at overgive vores vilje og finde den fasthed i os, som vil og tør konfrontere og forvandle de dybeste skygger i os, så den guddommelige ånd, den lysende og kærlige bevidsthed, som bor i os, kan frigøres og virke i verden.

Spørgsmål til refleksion og meditation:

❣️ Hvordan føles/mærkes/sanses Skorpionens kvaliteter i mig? Kan jeg mærke dens rå, dybe, kompromisløse intensitet?

❣️ Tør jeg – og er jeg villig til – at ”gå ud i ørkenen” og se hudløst ærligt på mig selv? Også når det gør ondt, og når jeg ikke er stolt af det, jeg ser?

❣️ Vil jeg gøre, hvad der skal til for ikke længere at lade mig styre af mine ubevidste traumer, skygger og drifter? Vil jeg bevidstgøre alt i mig – uanset hvad det kræver?

❣️ Er jeg villig til at gå ind i skyggearbejdet? Når jeg dømmer andre mennesker, tør jeg så se efter, om det, jeg dømmer dem for, også findes i mig?

❣️ Når livet gør rigtig ondt, kan jeg så være med det og lyse på det i kærlighed, eller flygter jeg fra det og skyder skylden på andre? Og skal jeg måske have hjælp til at forvandle de ting i mig og mit liv, som gør allermest ondt?

❣️ Tør jeg se min egen andel i kampene i mit liv? At også jeg har et ansvar?

❣️ Kan jeg – er jeg villig til at – se på andre og mig selv med kærlighed og medfølelse – også når de eller jeg gør ”forfærdelige” og ”ondskabsfulde” ting? Kan jeg se, at der inde bagved findes et traumatiseret barn, der aldrig blev elsket nok, en lysende sjæl, som gør det bedste, den kan? Her kommer jeg til at tænke på udtrykket ”Elsk mig mest, når jeg fortjener det mindst, for der har jeg allermest brug for det.” Er jeg villig til at prøve?

❣️ Kan jeg finde den fasthed i mig, som vil gå vejen – også når den er mørk, skræmmende og ubehagelig? Som vil forvandle alt til kærlighed?

Husk, at det alt sammen kun er til inspiration – mærk efter, hvordan Skorpionen føles i dig.

Jeg er klar over, at Skorpionen kan virke barsk, men den er en af mine personlige favoritter, som jeg selv har haft og stadig har stor glæde af. Ingen andre steder har jeg fundet så stor healing som i Skorpionens dybder. Hvis vi virkelig ønsker et liv og en verden i lys og kærlighed, må vi også se alt det i øjnene, som forhindrer lyset og kærligheden i at virke. Når vi, efter bedste evne, fra Vægtens balancepunkt i hjertet, stiger ned i Skorpionens dybder og lyser på det, vi finder, med kærlighed, når vi ikke flygter fra det, men er med det, uden at dømme det – så begynder miraklerne at ske. Så forvandles selv det sorteste mørke til det smukkeste lys og vreden og fordømmelsen i os til dyb kærlighed og medfølelse. For det, vi ser i andre, har vi konfronteret og elsket i os selv. Da forstår vi, at verden er fuld af traumatiserede, bange børn, der ligner voksne, og som gør det bedste, de kan. Og så hader og dømmer vi ikke længere. Vi elsker. Og kærlighed er det, der gør hel. Jeg tror på, at vi forvandler verden med kærlighed, ikke med vrede, skænderier og fordømmelse. Og den evne vokser, når vi begynder at løse Skorpionens opgave.

Skorpionens (op)gave er en af de hårdeste, men også vigtigste og mest givende i hele dyrekredsen – i min optik og erfaring. Og det er SÅ meget nemmere sagt end gjort og tager temmelig meget længere tid end 40 dage. Nok nærmere 40 liv.

Men man skal jo starte et sted.

Og vi kan jo hjælpe hinanden.

We are all just walking each other home ❤️