Krebsen/Krabben

Krebs Krabbe

I Krebsens tegn vendes Tvillingernes udadrettede, nysgerrige energi nu indad. Krebsen er et subjektivt tegn, og her fordøjes og modnes al den viden, der blev opsamlet i Tvillingerne. Krebsen er følsom, intuitiv og fantasifuld, men lader ikke hvem som helst komme ind i sin rige, indre verden. Ikke før Krebsen har analyseret og bearbejdet sine følelser længe nok til at føle et vist mål af følelsesmæssig tryghed.

For det er dét, Krebsens tegn handler om. Følelsesmæssig tryghed – at skabe følelsesmæssig tryghed for os selv og for andre. Og det gør Krebsen ved at nå helt ind i hjertet og derfra lade kærligheden strømme ud.

Krebsen (som i virkeligheden er Krabben, Cancer) er et kardinalt (feminint) tryghedssøgendog -skabende, omsorgsfuldt vandtegn. Krebsen hører til i juli måned, hvor alting nu begynder at modnes efter Tvillingernes mangfoldige vækst, vi ser yngelplejen hos dyrene – og her ser vi også Krebsens kardinale styrke, når forældrene beskytter og forsvarer deres unger. Krebsen er nok sårbar, men den er også stærk, når det gælder beskyttelsen af andre – og sig selv.

Den umodne krebs har endnu ikke fundet den følelsesmæssige tryghed i sig selv og søger den derfor uden for. Her findes massebevidstheden, stammebevidstheden, den umodne Krebs vil helst ikke stikke ud, men hellere følge samfundets og familiens normer, for det er alt, alt for utrygt at gå sine egne veje. Man kunne jo blive udstødt, uelsket, og bare tanken om at bryde ud er forbundet med dårlig samvittighed, for familien har jo brug for den omsorg, Krebsen giver. Derfor skjuler Krebsen sin virkelige væren, sit rige, indre univers og sine virkelige følelser og tanker. Den gemmer sig bag sin skal og betragter verden indefra og ud, beskytter sit bløde, sårbare, følsomme selv og drager omsorg hvor den kan – ikke nødvendigvis fordi den mener det, men for at få omsorg og tryghed tilbage. Derfor kan den umodne Krebs også blive lettere omklamrende, den er så bange for at miste den (ydre, falske) tryghed, den er så afhængig af. Og på den måde tager den selvstændigheden fra andre, som så opfylder Krebsens værste frygt ved at flygte langt væk fra dens omklamrende overbeskyttelse.

Den mere modne Krebs har fundet nok indre tryghed til at begynde at forlade massebevidstheden og familiens normer og blive sig selv. Den er stadig optaget af tryghed og omsorg, den er stadig social, men nu giver den af et rent hjerte, og hvor der er ægte behov. Krebsen kan som ingen anden skabe rammer, hvor andre mennesker føler sig trygge og elskede. Krebsen breder nu sin omsorg længere ud end til sine nære omgivelser, den er socialrådgiveren, sygeplejersken, matriarken, Lægen uden Grænser, den tryghed, den nu er begyndt at finde i sig selv, deles gavmildt med andre. Alle har ret til følelsesmæssig tryghed, omsorg og beskyttelse, og Krebsen gør, hvad den kan for at give det. Her er Krebsen et powerhouse af kærlighed og står med sin kardinale vilje klar til at beskytte dem, der har behov. Man skal ikke undervurdere den modne Krebs. Den er stærk og ved, hvad den vil og skal nok opnå det. Især hvis det er til gavn for andre.

Esoterisk har Krebsen opdaget, at sand, blivende følelsesmæssig tryghed ikke kommer udefra, men indefra og behersker nu det astrale legeme og sine følelser. ”Jeg bygger mig et oplyst hus, hvori jeg dvæler”, lyder det esoteriske motto. Krebsen har nu fundet sit indre lys, sin virkelige bolig i hjertelyset, og den er nu som et stort, frugtbærende træ i ørkenen med en rislende kilde ved sin fod, hvor trætte rejsende kan komme og finde skygge og tryghed – om så bare for en stund. Nu skaber den det trygge og kærlige rum, hvor andre tør bryde ud af deres skal og opdage deres eget indre lys, deres egen indre tryghed.

På et endnu dybere niveau er Krebsen den skabende kraft, som nu plejer og modner alle de forskellige udtryk, der blev skabt i Tvillingerne. Jeg fornemmer desuden Krebsen som den guddommelige kærlighed, der bringes til alle disse former. Jeg har en fornemmelse af, at det var hér, i Tvillingerne, da Selvet delte sig i utallige ”selver”, at vi mistede erindringen om vores sande hjem i Gud, i lyset, i kærligheden. Glemte, at vi i virkeligheden er åndelige kærlighedsvæsner. Og derfor bringer Gudinden nu i Krebsens tegn sin uendelige kærlighed og beskyttelse til alle, der vil modtage den ved at vende sig indad og vende sig mod hjertet – og dermed finde den i sig selv. Det kunne godt være Helligånden, vi finder her i Krebsens tegn, men det er jeg ikke sikker på.

I Krebsen, ved sommersolhverv, står porten til de indre riger, ligesom ved vintersolhverv, på vid gab. Isis’ slør er tyndt, og vi kan finde hjem i den kærlighed, hvor vi altid er trygge – også selvom mørket og vinteren er på vej. Det indre mysterium handler om at stå stille og vende om (som også solen gør ved solhvervet) – vende os fra Tvillingernes udadgående energi og vende ind og hjem til den uendelige kærlighed, der venter på os og altid er klar til at byde os velkommen med åbne arme. Indeni.

På de indre planer kan vi i Krebsens tegn finde trygheden ved at hvile i vores virkelige væren, i vores indre lys-bolig, og opdage den enorme styrke, der ligger i ”den gode vilje” – at ville os selv og andre det godt. I Krebsen opdager vi, hvor elskede, vi er – og vi opdager samtidig, at dette også gælder alle andre, og så bygger vi et oplyst hus af kærlighed, hvor andre kan komme og finde den kærlighed, vi selv fandt. I Krebsens tegn kan vi hengive os til Gud, til lyset, til den kærlighed, der aldrig forlader os, og brede den ud til alt og alle. Nu dvæler vi i vores oplyste hus.

Spørgsmål til refleksion og meditation:

❣️ Hvordan føles/mærkes/sanses Krebsens kvaliteter i mig? Kan jeg mærke den bagvedliggende kærlighed, som altid er klar til at tage imod mig, og hvor jeg altid kan finde tryghed?

❣️ Er jeg i stand til at drage ægte omsorg for andre mennesker? Ikke for at få noget igen, men af et rent hjerte?

❣️ Forstår jeg, kan jeg mærke, at hele menneskeheden er min sande familie, mine brødre og søstre, som alle fortjener tryghed og kærlighed?

❣️ Bliver jeg i omgivelser, som i virkeligheden ikke er sunde for mig eller egentlig ikke har lyst til at være i, fordi jeg ved, hvad jeg har, men ikke, hvad jeg får, eller fordi jeg føler en form for (måske usand?) forpligtelse til at blive i det? Kan jeg mon finde trygheden i mig selv til at bryde ud?

❣️ Kan jeg skabe det kærlige, trygge rum for mig selv, hvor jeg kan tillade mig selv at være præcis, som jeg er? Med alle mine sår, alle mine ar, al min frygt, men også al min glæde, min kærlighed, mit lys? Kan jeg give mig selv omsorg? Kan jeg skabe det samme rum for andre?

❣️ Bliver jeg indimellem omklamrende og klistrende og har brug for at holde mennesker tæt på mig, som i virkeligheden hellere vil noget andet? Kan jeg lade dem gå deres vej, mens jeg går min, og så kan vi følges, når vi begge har lyst?

❣️ Oplever jeg følelsesmæssig tryghed i mig selv? Tager jeg mig af mine følelser? Elsker jeg mig selv? Og hvis ikke, skulle jeg så måske søge hjælp hos en dygtig terapeut e.a.?

❣️ Kan jeg tillade mig selv at være sårbar og vise min sårbarhed og lade andre drage omsorg for mig?

❣️ Drager jeg omsorg for min familie, mit nærmiljø? Kan jeg udstrække den samme omsorg til at gælde alt og alle? Menneskeheden, dyreriget, naturen, planeten?

❣️ Er jeg villig til at stå stille, at vende om, at omvende mig? At forlade den ydre verdens (falske) tryghed og vende mig mod den indre? Kan jeg skabe et oplyst hus i mig selv, mærke mit sjælslys, mit hjertelys, hvor jeg altid kan dvæle i tryghed? Tør jeg lukke den uendelige, guddommelige kærlighed ind?

Husk, at det alt sammen kun er til inspiration – mærk efter, hvordan Krebsen føles i dig.

Rigtig god fornøjelse med Krebsens omsorgsfulde kærlighed. Må du finde trygheden i dig selv og tillade dig selv at være præcis, som du er.

Krebsekram og kærlighed til alle ❤️

Dette indlæg er en let redigeret udgave af dagens tekst i den gruppe om De 12 hellige nætter, jeg kørte på Facebook henover julen 2021. Forløbet gav mig lyst til at gå endnu dybere i de 12 tegn og deres vidunderlige gaver. Følg med på Facebook, Insta eller mit nyhedsbrev, hvor jeg i løbet af de næste par uger lancerer et helt års forløb gennem de 12 tegn, hvis det kunne være noget for dig 💖